ĐẤT ĐAI

Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật đất đai

Luật đất đai là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai và quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng đất đai […]

ĐẤT ĐAI

Hợp đồng chuyển nhượng công chứng nhưng chưa sang tên sổ đỏ không? KIỆN ĐÒI LẠI ĐẤT

Đã lập hợp đồng chuyển nhượng có công chứng nhưng chưa làm thủ tục sang tên sổ đỏ thì bên mua có quyền khởi kiện đòi lại đất không vì bên bán đã chuyển nhượng đất cho một người khác? LUẬT NHÂN DÂN xin đưa ra một trường hợp thực tế của khách hàng “”Thời […]

HÌNH SỰ

Khái niệm Luật Hình sự? Vì sao Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng và chống tội phạm – loại vi phạm pháp luật có tính nguy hiểm cao hơn hẳn so với các loại vi phạm pháp luật khác cho xã hội. Nhà nước sử dụng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, trong đó có biện pháp pháp luật […]