ĐẤT ĐAI

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CÓ KHỞI KIỆN NGAY TÒA ÁN ĐƯỢC KHÔNG?

Thường khi xảy ra tranh chấp đất đai, việc đầu tiên là gọi trưởng thôn, xóm…hoặc địa chính. Bên cạnh đó, nhiều người thắc mắc tranh chấp đất đai có được khởi kiện luôn tại Tòa án? Tranh chấp đất đai là gì? Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người […]