PHỔ BIẾN THƯƠNG MẠI

LUẬT DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

  1. Doanh nghiệp là gì và khái niệm doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tài sản và tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên trị trường (Theo mục 7 điều 1 chương 1 luật doanh nghiệp 2014).

Quá trình kinh doanh thực hiện một cách liên tục, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích để sinh lợi. Như vậy doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vị lợi, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.

2. Phân loại doanh nghiệp

a/ Theo bản chất kinh tế của của chủ sở hữu chúng ta sẽ có 3 loại hình doanh nghiệp là :

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (Corporation)
Doanh nghiệp hợp danh (Partnership).
Doanh nghiệp tư nhân (Proprietorship).

b/ Căn cứ vào hình thức pháp lý doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

3. Luật doanh nghiệp là gì? Áp dụng với

a/ Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

b/ Đối tượng áp dụng

  • Các doanh nghiệp.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Bài viết có liên quan:

================================================================

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *