DÂN SỰ ĐẤT ĐAI

Nóng: Thêm 5 trường hợp đước cấp sổ đỏ

Người sử dụng đất có vi phạm hoặc có vướng mắc khi làm Sổ đỏ thì theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định một số trường hợp đất có vướng mắc thì vẫn được cấp Sổ. Theo quy định mới, thêm 5 trường hợp được cấp sổ đỏ. 1 – Sử dụng đất có vi phạm […]