ĐẦU TƯ PHỔ BIẾN THƯƠNG MẠI

THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài khá phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để tiếp kiệm thời gian, tiền bạc, phòng ngừa mọi rủi ro pháp lý, các nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn dịch vụ của LUẬT NHÂN DÂN Bước 01: […]

ĐẦU TƯ PHỔ BIẾN

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép kinh doanh (Lưu ý: khác với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của mục 2). Đây là giấy phép chỉ cấp cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về xuất nhập khẩu, phân phối […]