DÂN SỰ ĐẤT ĐAI HÔN NHÂN

TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

Tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là vấn đề phổ biến trong đời sống xã hội hiện đại. Nên Pháp luật quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng. Căn cứ pháp lý: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; luật đất đai 2013,..v.v.. Nội dung: Thứ nhất, nguyên […]