HÌNH SỰ PHỔ BIẾN

Những vi phạm liên quan dịch bệnh Covid – 19 và mức phạt cụ thể

Hiện nay, tình hình diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp. Nguy cơ bùng phát cao. Nên mọi người dân Việt Nam cần ý thức cao, chung tay nơi tuyến đầu. Luật Mặt Trời phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 và mức phạt cụ thể để […]