LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN

Chế độ thai sản và bảo hiểm xã hội

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới. Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể. Vậy nhưng người lao động chúng ta chưa nắm rõ được Luật Lao Động Việt Nam để bảo vệ chính mình trước những tranh chấp đối với Người sử dụng lao động. Luật Mặt Trời xin chia sẻ những nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động Việt Nam.

1/ Lương thử việc tối thiểu bằng 85% lương cơ bản và không được thấp hơn lương cơ sở vùng 2020.

Lương thử việc bằng 85% lương cơ bản
Mức lương cơ sở vùng 2020

2/ Mức lương cơ sở vùng 2020 theo nghị định 90/2019/NĐ-CP

Mức lương cơ sở vùng năm 2020

3/ Quy định về thời gian thử việc đới với các ngành nghề trong Luật Lao Động

Thời gian thử việc theo BLLĐ
Thời gian thử việc đối với BLLĐ

4/ Thử việc không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội

Thử việc không đóng bảo hiểm xã hội

5/ Cách đóng các khoản bảo hiểm xã hội và các khoản thu nhập phải đóng BHXH

Các khoản trích BHXH
Các khoản thu nhập phải đóng và không phải đóng BHXH

6/ Chế độ thai sản cho người lao động

Cả vợ và chồng đều có chế độ thai sản
Cả vợ và chồng đều có chế độ thai sản

Những bài viết có liên quan

One Reply to “Chế độ thai sản và bảo hiểm xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *