PHỔ BIẾN SHTT

Đăng ký bảo hộ thương hiệu, slogan công ty

Đăng ký bảo hộ Sở hữu công nghiệp, Nhãn hiệu thương hiệu trong đó Slogan là bức thông điệp kinh doanh quan trọng và là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp. Thực tế tại Việt Nam, việc đăng ký bảo hộ sologan, vẫn chưa có quy định cụ thể về tiêu chí cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ. Nắm vững cơ sở pháp lý là cơ hội làm giàu.

 1. Quy định chung

Trong cấu thành một thương hiệu, nhãn hiệu, gồm phần hình (logo), phần chữ và phần slogan. Nhiều slogan đã trở nên quen thuộc, tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp.

Một vấn đề pháp lý đặt ra là có thể bảo hộ slogan như là một thương hiệu, nhãn hiệu được không? Điều này rất quan trọng vì nếu slogan được bảo hộ dưới dạng thương hiệu, nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể độc quyền sử dụng slogan trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn.

Câu trả lời là slogan có thể được bảo hộ dưới dạng thương hiệu và nhãn hiệu nếu yếu tố này đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. (slogan có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các chủ thể khác nhau. Slogan không mô tả hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu)

Vậy khi doanh nghiệp muốn bảo hộ slogan, có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư tư vấn, các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp để họ đánh giá về khả năng đăng ký, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho doanh nghiệp.

Thâm sâu thế giới – Kiến tạo tương lai

2. Về thủ tục đăng ký bảo hộ Slogan

a) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ.

b) Thành phần hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Tờ khai (02 bản theo mẫu);
 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện);
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn (nếu có);
 • Tài liệu xác nhận quyền ưu tiên (đối với Người nộp đơn là người nước ngoài – nếu có)
 • Mẫu slogan (thương hiệu/nhãn hiệu)
 • Chứng từ nộp lệ phí.

c) Các bước thực hiện:

 • Thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng từ ngày nhận đơn;
 • Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Thẩm định nội dung đơn: 08 – 12 tháng kể từ ngày công bố

3. Dịch vụ của Luật Mặt Trời

 • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho slogan; Tư vấn cho khách hàng các phương án xử lý trong trường hợp slogan không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;
 • Tư vấn phạm vi bảo hộ, nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ;
 • Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký slogan (thương hiệu/nhãn hiệu);
 • Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng slogan, bảo vệ slogan….
 • Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi được cấp văn bằng bảo hộ: nghĩa vụ sử dụng slogan, thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký slogan…

Bài viết có liên quan:

================================================================

Hotline Tư vấn miễn phí

One Reply to “Đăng ký bảo hộ thương hiệu, slogan công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *