HÌNH SỰ PHỔ BIẾN

Tội xúi giục người khác tự sát? Người yêu viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử, ai bị tội?

Mọi người dân đều am hiểu một cách không rõ ràng về Tội xúi giục người khác tự sát ? Dẫn đến khi hành vi đã xảy ra thì vừa bị mất người thân vừa bị xử lý hình sự? Chuyện người yêu viết thư gửi người yêu rồi tự sát. Người kia có bị phạt tù không ?

Căn cứ theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi bổ sung 2017)

Điều 131. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Về cấu thành của tội phạm:

Khách thể của tội phạm: Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là một trong các tội phạm xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người.

Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở hành vi xúi giục, kích động người khác tự sát, dụ dỗ, lừa dối để người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát. Cụ thể:

Xúi giục người khác là hành vi của một người đã có những lời lẽ kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự định đoạt tính mạng của họ.

  • Kích động người tự sát: là có những lời lẽ nhằm thúc đẩy bằng cách tác động tâm lý làm cho người bị kích động tự ái tới mức cao độ nên đã tự sát. Nếu không có lời lẽ kích động đó thì nạn nhân dù có tâm lý thế nào vẫn chưa tới mức tự sát.
  • Dụ dỗ người khác tự sát: là có những lời lẽ khuyên bảo một cách khéo léo để làm cho người khác tự sát theo ý muốn của mình. Những lời lẽ kích động, dụ dỗ của người phạm tội là nhằm thúc đẩy nạn nhân đến chỗ tự sát. Ý thức của người phạm tội là mong muốn làm sao cho nạn nhân tự sát. Nếu chỉ có một vài lời nói có tính chất kích động mà nạn nhân sẵn có ý định tự sát thì cũng không phạm tội này.

Giúp người khác tự sát là hành vi của một người tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ như tìm kiếm, cung cấp phương tiện để nạn nhân tự sát hoặc hứa hẹn sẽ giữ kín việc nạn nhân tự sát. Người phạm tội hoàn toàn nhận thức rõ về việc thực hiện hành vi của mình là tạo điều kiện cho nạn nhân tự sát. Nếu họ không biết và không thể biết điều đó thì không phạm tội này.

Trong tất cả các trường hợp, người bị hại phải tự mình thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng. Có thể bằng nhiều cách khác nhau, nạn nhân tự tước đoạt tính mạng của mình, như: uống thuốc độc, cắt gân tay, nhảy sông tự tử…Tội phạm hoàn thành từ thời điểm người bị xúi giục có hành vi tự sát.

Tội xúi giục người khác tự sát

Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, khi chị B có ý muốn tự sát thì anh A đã đưa ra những lời lẽ như khi chị B mới hỏi chết bằng cách nào, anh A trả lời : ” Bây giờ chúng ta ra bờ sông, ôm nhau cùng nhảy xuống sông” để kích động về tinh thần cho chị B để chị B đồng ý đi tự sát. Mặt khác, khi anh A nói ra những lời nói trên anh A hoàn toàn có thể nhận biết được hành vi của anh A sẽ tạo điều kiện cho chị B tự sát. Do vậy anh A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giúp người khác tự sát theo quy định của Bộ luật hình sự.

Với những căn cứ trên thì chúng ta có thể nhìn nhận rằng. Những hành vi không cấu thành trong bộ luật hình sự hay BLHS không quy định thì không phạm tội. Nên khi người yêu viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử thì người kia sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự

Bài viết có liên quan

================================================================

4 Replies to “Tội xúi giục người khác tự sát? Người yêu viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử, ai bị tội?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *