ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

Vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vấn đề kiện đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật Sư Dĩ An – Luật Mặt Trời sẽ chi tiết hóa từng phần về PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT ĐẤT ĐAI, GCNQSDĐ

  1. Khái niệm và ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là một quyền tài sản phải đăng ký. Việc đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua việc nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hợp pháp.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện sự công nhận của Nhà nước đối với quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước với người sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn là một trong những điều kiện để tiến hành các giao dịch về quyền sử dụng đất. Để có thể tiến hành các giao dịch chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho,cho thuê, thế chấp, hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, người chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho,cho thuê, thế chấp, hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những căn cứ xác định thẩm quyền của các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết.

Trường hợp tranh chấp về đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử đất hoặc không có các giấy tờ chứng minh quyền sử đất thì giải quyết như sau:

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà một hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết; quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng.

Nếu không đồng ý thì tiếp tục khiếu nại lên Bộ Trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường, quyết định của Bộ Trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường là quyết định cuối cùng.

Kỳ 2: Kiện đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bài viết có liên quan

================================================================

One Reply to “Vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vấn đề kiện đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *