Mua bán đất bằng giấy tờ tay
ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

Mua bán đất bằng giấy tay có được cấp sổ đỏ không ?

Luật Sư Luật Mặt Trời chia sẻ nội dung rất cấp thiết mà nhiều người thắc mắc. Việc mua bán đất bằng giấy tờ tay có được cấp sổ đỏ hay không ? Hiện nay, những quy định nào hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ trong việc mua bán đất bằng giấy tờ tay.

Hiện nay, khi tình hình giá đất ngày một tăng cao chóng mặt, tăng mạnh nhất là ở các thành phố lớn và các tỉnh vùng ven trung tâm. Việc sở hữu nhà ở ngày càng trở nên khó khăn hơn với người dân lao động. Nên việc mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay càng trở nên phổ biến hơn. Việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về mặt pháp lý. Nhưng hiện nay, dựa trên thực tế để đảm bảo quyền lợi của hai bên trong trường hợp này thì nhà làm luật đã đặt ra các trường hợp cho phép mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay không công chứng, chứng thực vẫn có giá trị về mặt pháp lý và được cấp sổ đỏ.

Hiện nay theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, các trường hợp mà mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức văn bản bằng hợp đồng viết tay không có công chứng, chứng thực vấn được đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

– Một là, hộ gia đình, cá nhân hiện sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân khác trước ngày 01/01/2008;

– Hai là, hộ gia đình, cá nhân hiện sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân khác từ 01/01/2008 đến trước 01/07/2014 dùng không có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã có một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó hộ gia đình, cá nhân hiện nay đang sử dụng các thửa đất có nguồn gốc như trên thì được quyền thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Đặc biệt trong hai trường hợp này người sử dụng đất không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất ban đầu mà được cấp luôn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Mua bán đất bằng giáy tay có được cấp sổ đỏ
Mua bán đất bằng giấy tay có được cấp sổ đỏ

Thứ hai, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu khi mua bán đất bằng giấy viết tay:

Hộ gia đình, cá nhân hiện đang sử dụng đất nay thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT cần chuẩn bộ 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo mẫu số 04a/ĐK;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay giữa các bên;

– Một trong số các giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (nếu trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 01/01/2008 đến trước 01/07/2014);

Nếu đăng ký về quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì phải có một trong các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất ở, chứng nhận quyền sở hữu các công trình xây dựng không phải là nhà ở, chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, chứng nhận sở hữu cây lâu năm theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

– Các chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; nếu thuộc các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải có các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện miễn, giảm các nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất.

Thứ ba, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu khi mua đất bằng giấy viết tay:

– Người sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu như đã nêu trên;

– Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, người có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại Phòng Tài nguyên và môi trường quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh nơi có thửa đất cần xin cấp sổ đỏ;

– Cơ quan tài nguyên và môi trường tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất, tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa.

Bài viết có liên quan:

================================================================

Luật Sư Luật Mặt Trời
Luật Sư Luật Mặt Trời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *