Mau don yeu cau thi hanh an
DÂN SỰ ĐẤT ĐAI Văn Bản Luật Đất Đai

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Thi hành án dân sự là một cơ quan thuộc ngành Tòa án, hỗ trợ thi hành bản án, quyết định của tòa án….Câu hỏi đặt ra là khi có quyết định của bản án rồi thì bạn cần làm gì để lấy được tài sản. Chúng tôi hướng dẫn mẫu đơn yêu cầu thi hành án.

 1. Cơ sở pháp lý:
  Thông tư số 01/2016/TT-BTP năm 2016
 2. Luật sư tư vấn:
  Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự anh có thể tham khảo. Mẫu số: D 04-THADS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Kính gửi: Chi cục/Cục thi hành án…….

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) ………………………………………..địa chỉ:

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ:

Họ và tên người phải thi hành án …

địa chỉ: …

 1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
 2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)
 3. Các tài liệu kèm theo
 • Bản án, Quyết định số ………………ngày …tháng …..năm ……. của ……………………………..
 • Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).
 • Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

Ngày…………tháng…………..năm 2020

Mẫu đơn thi hành án
Mẫu đơn thi hành án

Bài viết liên quan:

================================================================

Luật Sư Luật Mặt Trời
Luật Sư Luật Mặt Trời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *