Phong ve chinh dang
HÌNH SỰ PHỔ BIẾN

Phân biệt Tội Giết Người Trong Trạng Thái Tinh Thần Bị Kích Động Mạnh Với Trường Hợp Phạm Tội khác

Phân biệt tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với các tội khác

Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác. Tuy nhiên đối với hành vi giết người luật hình sự phân chia thành các trạng thái như là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.

Trong BLHS năm 2015 thì tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được quy định tại Điều 125, đây thực chất là một tội danh được tách ra từ tội giết người quy định tại khoản 3 Điều 101 trong BLHS năm 1985 và được quy định tại Điều 125 BLHS năm 1999, xét về mặt bản chất hành vi giết người trong trạng thái tnh thần bị kích động mạnh thì tính nguy hiểm của hành vi phạm tội ít hơn so với tội giết người.

Cần hiểu rằng các rối loạn được mô tả không phát triển từ đầu. Nó bị kích động bởi các yếu tố bên ngoài và nguyên nhân bên trong.

Tinh thần bị kích động trong y học là gì? Thuật ngữ này đề cập đến trạng thái phấn khích của một cá nhân, kèm theo lo lắng vận động, sợ hãi và lo lắng. Rối loạn ngôn ngữ cũng có thể xảy ra. Về nguyên tắc, kích động được coi là một phản ứng tự nhiên của cơ thể con người đối với căng thẳng gây ra bởi căng thẳng nghiêm trọng. Nói cách khác, tình trạng được mô tả được phát hiện dưới ảnh hưởng của yếu tố gây căng thẳng hoặc chấn thương tâm lý. Ở các cá nhân, hiện tượng được xem xét xuất hiện do sợ hãi nghiêm trọng hoặc thay đổi đột ngột trong môi trường xung quanh người. Ngoài ra, tình trạng này đôi khi là cố hữu ở những người có công việc nguy hiểm đến tính mạng của cá nhân.

  1. Với trường hợp phạm tội bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra quy định tại điểm, e khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình Sự

Cả hai trường hợp, người phạm tội đểu bị kích động về tinh thần và đều do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, nhưng sự khác nhau là ở mức độ kích động và mức độ trái pháp luật của nạn nhân. Nếu ở trường hợp quy định tại điều 125, người phạm tội phải bị kích động mạnh thì ở trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 điều 51, tuy tinh thần có bị kich động mạnh nhưng chưa mạnh, chưa tới mức không nhận thức được hành vi của mình. Nếu ở trường hợp quy định tại Điều 125, hành vi trái pháp luật của nạn nhân là hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, thì ở điểm e khoản 1 Điều 51, hành vi trái pháp luật của nạn nhân chưa phải là nghiêm trọng.

Nếu ở trường hợp quy định tại điều 125, hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân phải là đối với người phạm tội hoặc người thân thích của người phạm tội, thì ở điểm e khoản 1 Điều 51 không nhất thiết phải đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người phạm tội mà có thể đối với người khác.

2. Với trường hợp giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội quy định tại Điều 126 Bộ Luật Hình sự

Cả hai trường hợp, nạn nhân đều có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, nhưng ở trường hợp giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội thì hành vi trái pháp luật chưa xảy ra và chưa kết thúc; còn ở trường hợp giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh thì hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đã kết thúc.

a/ Về thái độ tâm lý

Người phạm tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội có thể bị kích động về tinh thần, nhưng cũng có thể không bị kích động về tinh thần vì phòng vệ là quyền được pháp luật công nhận và trong nhiều trường hợp, phòng vệ hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội còn là nghĩa vụ của công dân để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, nên họ có thể chủ động ngăn chặn sự xâm hại.

b/ Hành vi trái pháp luật

Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân trong tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh có thể bằng lời nói, có thể bằng hành động, nhưng hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân trong tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội chỉ có thể là hành động xâm phạm đến lợi ích của nhà nước

3. Với trường hợp cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nhưng dẫn đến chết người.

Bài viết có liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *