Toi giet nguoi do vuot qua gioi han phong ve chinh dang
HÌNH SỰ

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.
Hiện nay, có nhiều vụ án giết người mà nguyên nhân xuất phát là từ hành vi tự vệ của cá nhân trước sự tấn công của người khác. Vậy, trong trường hợp nào hành vi giết người để tự vệ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng?

Phong ve chinh dang
HÌNH SỰ PHỔ BIẾN

Phân biệt Tội Giết Người Trong Trạng Thái Tinh Thần Bị Kích Động Mạnh Với Trường Hợp Phạm Tội khác

Phân biệt Tội Giết Người Trong Trạng Thái Tinh Thần Bị Kích Động Mạnh Với Trường Hợp Phạm Tội khác.
Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác. Tuy nhiên đối với hành vi giết người luật hình sự phân chia thành các trạng thái như là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.