DÂN SỰ ĐẤT ĐAI

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CẦN CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Khi lập hợp đồng đặt cọc mọi người thường phân vân giữa lập hợp đồng đặt cọc qua công chứng hay hai bên viết tay cho nhau. Vậy hợp đồng đặt cọc có bắt buộc phải qua công chứng không? Giá trị pháp lý của hợp đồng qua công chứng Điều 5 Luật Công chứng […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

CÁCH TÍNH PHÍ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (được hướng dẫn bởi Điều 4 và Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC) thì tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải nộp tùy theo loại đất ban đầu được chuyển và […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 2019

Chuyển mục đích sử dụng đất 2019 gồm 02 trường hợp. Hiện nay, điều mà người sử dụng đất quan tâm nhất là có được chuyển mục đích sử dụng hay không? nếu được chuyển thì phải mất bao nhiêu tiền? 1 – Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Chuyển mục đích sử […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau: Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất Người sử dụng đất khi […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI

Nóng: Thêm 5 trường hợp đước cấp sổ đỏ

Người sử dụng đất có vi phạm hoặc có vướng mắc khi làm Sổ đỏ thì theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định một số trường hợp đất có vướng mắc thì vẫn được cấp Sổ. Theo quy định mới, thêm 5 trường hợp được cấp sổ đỏ. 1 – Sử dụng đất có vi phạm […]