DÂN SỰ ĐẤT ĐAI

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CẦN CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Khi lập hợp đồng đặt cọc mọi người thường phân vân giữa lập hợp đồng đặt cọc qua công chứng hay hai bên viết tay cho nhau. Vậy hợp đồng đặt cọc có bắt buộc phải qua công chứng không? Giá trị pháp lý của hợp đồng qua công chứng Điều 5 Luật Công chứng […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

CÁCH TÍNH PHÍ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (được hướng dẫn bởi Điều 4 và Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC) thì tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải nộp tùy theo loại đất ban đầu được chuyển và […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 2019

Chuyển mục đích sử dụng đất 2019 gồm 02 trường hợp. Hiện nay, điều mà người sử dụng đất quan tâm nhất là có được chuyển mục đích sử dụng hay không? nếu được chuyển thì phải mất bao nhiêu tiền? 1 – Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Chuyển mục đích sử […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau: Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất Người sử dụng đất khi […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI

Nóng: Thêm 5 trường hợp đước cấp sổ đỏ

Người sử dụng đất có vi phạm hoặc có vướng mắc khi làm Sổ đỏ thì theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định một số trường hợp đất có vướng mắc thì vẫn được cấp Sổ. Theo quy định mới, thêm 5 trường hợp được cấp sổ đỏ. 1 – Sử dụng đất có vi phạm […]

ĐẤT ĐAI

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CÓ KHỞI KIỆN NGAY TÒA ÁN ĐƯỢC KHÔNG?

Thường khi xảy ra tranh chấp đất đai, việc đầu tiên là gọi trưởng thôn, xóm…hoặc địa chính. Bên cạnh đó, nhiều người thắc mắc tranh chấp đất đai có được khởi kiện luôn tại Tòa án? Tranh chấp đất đai là gì? Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người […]

ĐẤT ĐAI

Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật đất đai

Luật đất đai là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai và quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng đất đai […]

ĐẤT ĐAI

Hợp đồng chuyển nhượng công chứng nhưng chưa sang tên sổ đỏ không? KIỆN ĐÒI LẠI ĐẤT

Đã lập hợp đồng chuyển nhượng có công chứng nhưng chưa làm thủ tục sang tên sổ đỏ thì bên mua có quyền khởi kiện đòi lại đất không vì bên bán đã chuyển nhượng đất cho một người khác? LUẬT NHÂN DÂN xin đưa ra một trường hợp thực tế của khách hàng “”Thời […]