HÌNH SỰ PHỔ BIẾN

Những vi phạm liên quan dịch bệnh Covid – 19 và mức phạt cụ thể

Hiện nay, tình hình diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp. Nguy cơ bùng phát cao. Nên mọi người dân Việt Nam cần ý thức cao, chung tay nơi tuyến đầu. Luật Mặt Trời phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 và mức phạt cụ thể để […]

HÌNH SỰ PHỔ BIẾN

TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

LUẬT NHÂN DÂN có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật hình sự, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan tới tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 1. Thế nào […]

HÌNH SỰ PHỔ BIẾN

TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo BLHS 2015 được quy định, hướng dẫn tại Điều 175 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau: Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị […]

HÌNH SỰ

Khái niệm Luật Hình sự? Vì sao Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng và chống tội phạm – loại vi phạm pháp luật có tính nguy hiểm cao hơn hẳn so với các loại vi phạm pháp luật khác cho xã hội. Nhà nước sử dụng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, trong đó có biện pháp pháp luật […]