DÂN SỰ HÔN NHÂN

Các trường hợp tranh chấp trong hôn nhân cần Tòa Án giải quyết.

Tòa án có thẩm quyền giải quyết 11 yêu cầu và 8 loại tranh chấp trong hôn nhân, gia đình. Theo Điều 28 Luật Tố tụng dân sự 2015, những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án bao gồm: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI HÔN NHÂN

TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

Tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là vấn đề phổ biến trong đời sống xã hội hiện đại. Nên Pháp luật quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng. Căn cứ pháp lý: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; luật đất đai 2013,..v.v.. Nội dung: Thứ nhất, nguyên […]