LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN

Chế độ thai sản và bảo hiểm xã hội

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới. Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể. Vậy nhưng người lao động chúng ta chưa nắm rõ được Luật Lao Động Việt Nam để bảo vệ chính mình trước những tranh chấp đối […]

LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN

Tiền lương thử việc, làm đêm ngày nghỉ lễ

Người lao động thường xuyên chịu thiệt thòi trong quá trình làm việc. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến vấn đề này. Nên trích dẫn các văn bản luật để người lao động tham khảo Tiền lương thử việc Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật lao động năm 2012 “Điều 27. Thời […]

LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN

Giải quyết tranh chấp lao động về tiền lương

Tranh chấp về tiền lương và các khoản thưởng, phụ cấp luôn là tranh chấp điển hình trong các vụ án lao động tại tòa án. Giữa người lao động và chủ sử dụng lao động luôn tồn tại những bất đồng khó giải quyết và khó vượt qua là vấn đề tiền lương. Căn […]

LAO ĐỘNG

Bồi Thường Thiệt Hại Và Trợ Cấp Khi Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động của người lao động ở Việt Nam. Về căn cứ chấm dứt HĐLĐ. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ như: điều kiện làm việc; công việc được […]

LAO ĐỘNG

Bồi thường thiệt hại và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

Pháp luật lao động Việt Nam hiện hành quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) khi người lao động (NLĐ) đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật tương đối cụ thể cả về căn cứ chấm dứt và thủ tục chấm dứt. Tuy nhiên, thực tế thực hiện […]

DÂN SỰ LAO ĐỘNG

Tư vấn: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào là đúng luật? Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật? Thứ nhất, Tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về quyền đơn phương chấm dứt […]