Phong ve chinh dang
HÌNH SỰ PHỔ BIẾN

Phân biệt Tội Giết Người Trong Trạng Thái Tinh Thần Bị Kích Động Mạnh Với Trường Hợp Phạm Tội khác

Phân biệt Tội Giết Người Trong Trạng Thái Tinh Thần Bị Kích Động Mạnh Với Trường Hợp Phạm Tội khác.
Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác. Tuy nhiên đối với hành vi giết người luật hình sự phân chia thành các trạng thái như là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.