ĐỐI TÁC

  1. Công ty cổ phần tư vấn An Dân Luật
  2. Hệ thống trường mầm non tư thục Vầng Dương, Hoa Ban Đỏ, Ánh Bình Minh, Hoa Thảo Nguyên, Hiệp Thành, Ngôi Sao Xanh, Việt Mỹ
  3. Công ty cồ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đại Quốc Việt
  4. Công ty Bất Động Sản Biconsi
  5. Công ty Xí Nghiệp Kho Vận