SÁCH LUẬT HAY & VBPL

Chúng tôi khát vọng cùng nhau chia sẻ để phát triển xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  1. Bộ Luật Hình Sự 2015 (Sửa đổi bổ sung 2017)

2. Bộ Luật Dân Sự 2015

3. Bộ Luật Lao động 2012

4. Luật đất đai 2013

5. Luật thương mại 2005

6. Luật hôn nhân và gia đình 2014

7. Luật đầu tư

8. Luật sở hữu trí tuệ

9. Luật bảo hiểm

10. Luật giao thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *