GIỚI THIỆU

1/LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chúng tôi bắt đầu hành trình nghiên cứu về Pháp luật từ năm 2008, thời điểm kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang khủng hoảng. Các vấn đề tranh chấp từ đó cũng phát sinh rất nhiều nhưng đa phần những thiệt thòi đều nghiêng về công dân Việt Nam hay doanh nghiệp Việt. Lý do đơn giản là khi hội nhập chúng ta không nghiên cứu kỹ về Luật Quốc tế, các công ước, hiệp ước…v.v.v… dẫn đến ký các hợp đồng thương mại bất lợi.

Chúng tôi yêu và đam mê ngành luật nên bắt đầu tập trung học hành, nghiên cứu từ đó.

Hiện nay, trải qua hơn 10 (mười năm) kinh nghiệm chúng tôi thành lập LUẬT MẶT TRỜI – “CHÂN LÝ CUỘC SỐNG” để “PHỤNG SỰ NHÂN DÂN”

GIỚI THIỆU LUẬT MẶT TRỜI

2/ TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Nhìn một cách tổng quan các nước phát triển trên thế giới PHÁP LUẬT, NGÀNH LUẬT rất phát triển, điển hình như Mỹ, Singapore….mọi người dân hầu như rất tường minh về Luật để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Còn Việt Nam chúng ta khi nói đến Luật, Ngành Luật, Luật Sư thì người dân cảm giác xa lạ, không am hiểu về Pháp Luật đến khi phát sinh các tranh chấp thì phần thiệt thòi thường nghiêng về người không nắm rõ pháp lý.

Đất nước Việt Nam đang trong quá trình vươn mình mạnh mẽ trở thành một hiện tượng mới của Châu Á. Nhà đầu tư nước ngoài, các công ty đa quốc gia tìm đến Việt Nam để đầu tư (FDI….). Nhìn chung, đó là điều đáng tự hào nên yêu cầu đặt ra là con người, tư duy của chúng ta phải thay đổi để bắt kịp với tiến bộ xã hội. Từ đó Ngành luật phát triển là không tránh khỏi quy luật tất yếu. Tất cả các lĩnh vực đều có Luật…..

Nói như PH. ĂNG GHEN ” Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận”

Chúng tôi luôn có khát vọng và sứ mệnh đưa “TƯ DUY LÝ LUẬN” đến với toàn thể nhân dân Việt Nam. Phổ biến Pháp Luật song hành với Lịch sử Việt Nam bốn nghìn năm dựng nước để cùng nhau xây dựng, bảo vệ, phát triển Tổ Quốc thân yêu.

Luật Mặt Trời