DÂN SỰ ĐẤT ĐAI

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CẦN CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Khi lập hợp đồng đặt cọc mọi người thường phân vân giữa lập hợp đồng đặt cọc qua công chứng hay hai bên viết tay cho nhau. Vậy hợp đồng đặt cọc có bắt buộc phải qua công chứng không? Giá trị pháp lý của hợp đồng qua công chứng Điều 5 Luật Công chứng […]