ĐẤT ĐAI

Những điều cần biết trước khi khởi kiện tranh chấp đất đai

Khi xảy ra tranh chấp đất đai thì có nhiều cách giải quyết như thỏa thuận, hòa giải, khởi kiện. Hiện nay, không ít người lựa chọn phương thức khởi kiện. Để khởi kiện có hiệu quả đương sự cần biết những điều sau trước khi khởi kiện tranh chấp đất đai. 1/ Phải hiểu […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 2019

Chuyển mục đích sử dụng đất 2019 gồm 02 trường hợp. Hiện nay, điều mà người sử dụng đất quan tâm nhất là có được chuyển mục đích sử dụng hay không? nếu được chuyển thì phải mất bao nhiêu tiền? 1 – Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Chuyển mục đích sử […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau: Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất Người sử dụng đất khi […]

ĐẤT ĐAI

Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật đất đai

Luật đất đai là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai và quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng đất đai […]