PHỔ BIẾN SHTT

Sở hữu trí tuệ là gì ? Luật sở hữu trí tuệ ? Quyền sở hữu trí tuệ

VIệt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ về ý tưởng khởi nghiệp. Nên Sở hữu trí tuệ, luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ là những kiến thức cơ bản, tiên quyết của doanh nhân khởi nghiệp. Biết Luật sở hữu trí tuệ chính là bước đầu thành công và xây […]

DÂN SỰ ĐẤT ĐAI

ĐẶT CỌC MUA NHÀ ĐẤT CÓ ĐÒI LẠI TIỀN ĐƯỢC KHÔNG

Đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Biện pháp này thường được sử dụng trong các giao dịch mua bán, đặc biệt là mua bán nhà. Theo Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015, đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản […]