DÂN SỰ HÔN NHÂN

Các trường hợp tranh chấp trong hôn nhân cần Tòa Án giải quyết.

Tòa án có thẩm quyền giải quyết 11 yêu cầu và 8 loại tranh chấp trong hôn nhân, gia đình. Theo Điều 28 Luật Tố tụng dân sự 2015, những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án bao gồm: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, […]