DÂN SỰ ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau: Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất Người sử dụng đất khi […]

ĐẤT ĐAI

Hợp đồng chuyển nhượng công chứng nhưng chưa sang tên sổ đỏ không? KIỆN ĐÒI LẠI ĐẤT

Đã lập hợp đồng chuyển nhượng có công chứng nhưng chưa làm thủ tục sang tên sổ đỏ thì bên mua có quyền khởi kiện đòi lại đất không vì bên bán đã chuyển nhượng đất cho một người khác? LUẬT NHÂN DÂN xin đưa ra một trường hợp thực tế của khách hàng “”Thời […]