LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN

Tiền lương thử việc, làm đêm ngày nghỉ lễ

Người lao động thường xuyên chịu thiệt thòi trong quá trình làm việc. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến vấn đề này. Nên trích dẫn các văn bản luật để người lao động tham khảo Tiền lương thử việc Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật lao động năm 2012 “Điều 27. Thời […]

LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN

Giải quyết tranh chấp lao động về tiền lương

Tranh chấp về tiền lương và các khoản thưởng, phụ cấp luôn là tranh chấp điển hình trong các vụ án lao động tại tòa án. Giữa người lao động và chủ sử dụng lao động luôn tồn tại những bất đồng khó giải quyết và khó vượt qua là vấn đề tiền lương. Căn […]

DÂN SỰ LAO ĐỘNG

Tư vấn: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào là đúng luật? Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật? Thứ nhất, Tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về quyền đơn phương chấm dứt […]